Condicions de Privacitat

Mitjançant aquest avís, E. TORRENTS, S.A. ("TORRENTS GAMMA") domiciliada a Ctra del Masnou s/n, Vilanova del Vallès, 08410, Barcelona, i amb correu electrònic a aquests efectes etorrents@etorrents.es informa a l'usuari ("Usuari") de les dades personals que us demani, per tal que els Usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a TORRENTS GAMMA les dades personals (en endavant "Dades Personals") que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir dels Usuaris amb ocasió de la sol licitud de inscrippción o d'informació en el lloc web explotat per TORRENTS GAMMA allotjat a la URL www.materialstorrents.com o dels serveis que es puguin contractar a través d'aquest portal.

Les Dades Personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats per TORRENTS GAMMA i inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent TORRENTS GAMMA titular i responsable d'aquest fitxer (en endavant, el "Fitxer"). Amb aquest objecte, TORRENTS GAMMA proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades oa qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi que en TORRENTS GAMMA procedeixi al tractament automatitzat de la seva Dades Personals.

Sitemap | Condicions de Privacitat | Nota Legal | Contactar
Torrents
© 2010 Torrents Gamma. Tots els drets reservats
Torrents GAMMA
Ctra. de Masnou, s/n 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona)
Tel: 93 845 90 34 | Fax: 93 845 99 13
Mail: info@materialstorrents.com