Nota Legal

Avís i Informació Legal

E. TORRENTS, S.A. ("TORRENTS GAMMA") domiciliada a Ctra del Masnou s / n, Vilanova del Vallès, 08410, Barcelona, Tel: 938459034. Proveïda de C.I.F. B-XXXXXX, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom xxxx, foli xxxx, full número xxxx, inscripció 1.

El present avís legal regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.xxxxx.com (en endavant, el "Lloc Web") que TORRENTS GAMMA posa a disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i productes (d'ara endavant, els "Usuaris ").

La finalitat del lloc web és la de difondre els serveis i productes comercialitzats a través del lloc web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent.

TORRENTS GAMMA podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els productes i serveis, i afegir productes o serveis nous.

La utilització d'aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per TORRENTS GAMMA en el moment en què l'Usuari accedeixi al Lloc Web. Així mateix TORRENTS GAMMA posa en coneixement dels Usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web poden trobar sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús Per tant, abans de la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Condicions d'accés i utilització del lloc web

L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si és el cas, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest lloc web.

En aquest sentit, l'Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb fins il lícits i expressament prohibits en les presents condicions generals d'ús així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de TORRENTS GAMMA., els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre davant d'aquests en cas de contravenir o incomplir les dites obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics"), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking ) de TORRENTS GAMMA, dels seus membres o de qualsevol usuari del lloc web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, TORRENTS GAMMA condiciona la utilització d'alguns dels serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent registre d'Usuari, seleccionant l'identificador (ID o login) i la contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar ia utilitzar amb la diligència deguda.

TORRENTS GAMMA assignarà l'identificador seleccionat per l'usuari sempre que no hagi estat prèviament seleccionat per un altre usuari. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'usuari ha d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per TORRENTS GAMMA. En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de TORRENTS GAMMA. el més aviat possible.

Sitemap | Condicions de Privacitat | Nota Legal | Contactar
Torrents
© 2010 Torrents Gamma. Tots els drets reservats
Torrents GAMMA
Ctra. de Masnou, s/n 08410 Vilanova del Vallès (Barcelona)
Tel: 93 845 90 34 | Fax: 93 845 99 13
Mail: info@materialstorrents.com